dot dot
bulletผ้าไตรเต็มพระ
bulletผ้าไตรแบ่ง
bulletผ้าสบงพระ
bulletผ้าอาบน้ำฝนพระ
bulletเครื่องกันหนาวพระ
bulletที่ใส่พระธาตุอะคิลิค
bulletสินค้าเบ็ดเตล็ด
bulletชุดเครื่องบวชนาค
bulletรายการเครื่องกฐิน
dot
สมัครสมาชิกสำหรับร้านขายสังฆภัณฑ์ที่มียอดสั่งซื้อ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot


บทความเกี่ยวกับผ้าไตร

 ประโยคที่ว่า 'คนซื้อไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ซื้อ" ทำให้ดิฉันเกิดแรงบันดาลใจที่จะเขียนบทความเพื่อเป็นช่องทางให้ความรู้แก่พุทธศาสนิกชนที่ต้องการจะถวายผ้าไตรจีวร สังฆาฎิ สบง อังสะ ผ้าอาบน้ำฝน รัดอก รัดประคดเอว ให้แก่พระสงฆ์ และสามเณร เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ให้ท่านได้มีความเข้าใจในผ้า หรือสิ่งของที่จะนำไปถวายพระสงฆ์ และสามเณรเพื่อที่ท่านจะได้นำไปใช้ได้สมความตั้งใจของผู้ที่ถวายทุกประการ

 

โดยปกติแล้วศาสนาพุทธในประเทศไทยมี 2 นิกายที่สำคัญคือ นิกายมหายาน และ นิกายหินยาน พระสงฆ์จะใช้ผ้าไตรจีวร แตกต่างกันดังนี้

พระสงฆ์ในนิกายมหายานจะใช้ผ้าไตร 5 ขันธ์ในการนุ่งห่ม ผ้าไตร 5ขันธ์คือการนำผ้ามาเย็บต่อกัน 5 ชิ้น

พระสงฆ์ในนิกายหินยานจะใช้ผ้าไตร 9 ขันธ์ในการนุ่งห่ม ผ้าไตร 9ขันธ์คือการนำผ้ามาเย็บต่อกัน 9 ชิ้น

ปัจจุบัน ในประเทศไทย พระสงฆ์มักจะใช้สีพระราชนิยมเป็นหลักเพราะเป็นสีที่ถือว่าเป็นทางการ เป็นสีที่ราชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานให้พระสงฆ์ใช้ในวัดอารามหลวง และออกงานพิธีสำคัญ จึงเป็นสีที่พระส่วนใหญ่ในเมืองไทยนุ่งห่ม สีที่นิยมรองลงมาคือสีเหลืองทองซึ่งพระทางเหนือ และประเทศลาวใช้นุ่งห่ม จะมีวัดในกรุงเทพฯนุ่งห่มบ้าง สีแก่นบวร ส่วนสีกรักแดงจะเป็นสีที่พระ ทางเชียงราย และพระในพม่าใช้นุ่งห่มหน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.